Ilmanvaihto

Illmanvaihtojärjestelmien puhdistus ja huoltotyöt Päijät-Hämeen alueella kotitalouksille, taloyhtiöille, sekä liike- ja teollisuuskiinteistöille.

Palvelut:

• Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistukset ja tarkastukset
• Ilmamäärien mittaukset ja säädöt
• Kuitusaneeraus
• Ilmanvaihtokanavien kuvaukset

Sisäasiainministeriön asetus ilmanvaihtokanavien ja -laitteistojen puhdistamisesta:

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2001/20010802